cz ° en ° recommend ° partners
services

V současné době je člověk podroben mnoha negativním vlivům a stresům, které ho zbavují energie. Tělesná a duševní pohoda není jen důležitou podmínkou tělesného zdraví, ale také nutnou součástí tvořivé a dynamické intelektuální aktivity. Sportovně–relaxační programy které naše firma nabízí, jsou naplněny řadou neobvyklých činností, jako jsou adrenalinové sporty, škola hrou, dobrodružné aktivity v přírodě, výchova prožitkem, kontaktní a iniciativní hry spojené s tradiční formou zábavy (rekreační sport, hudba …). Smyslem je tak přispět k omezení negativních vlivů, které přináší současný životní styl.

Sportovně relaxační aktivity nabízíme samostatně, nebo jako součásti nejrůznějších pobytových programů.

 

 

Jednotlivé disciplíny, stejně jako jejich fyzickou obtížnost, lze mezi sebou libovolně přizpůsobit a kombinovat podle požadavků klienta. Bezpečnost účastníků je zajištěna školenými instruktory a lektory.